Znaleziono 4 artykuły

Stanisław Lis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo naturalne ja podstawa moralności w Sumie teologicznej św. Tomasza z Akwinu Stanisław Lis s. 153-176
Kategorie sprawiedliwości według św. Tomasza z Akwinu Stanisław Lis s. 221-236
Granice sprawiedliwości w tradycji filozofii tomistyczno-neotomistycznej Stanisław Lis s. 277-286
Transcendentalność a empiria Stanisław Lis s. 343-348