Znaleziono 4 artykuły

Karolina Lisczyk-Kubina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czasowniki momentalne jako komponenty werbalne konstrukcji analitycznych wyrażających fazę Karolina Lisczyk-Kubina s. 15-30
Określenia temporalne oznaczające fazę akcji : (na tle innych wykładników fazowości) Karolina Lisczyk-Kubina s. 101-116
Jak opisywać nieodmienność? : głos po lekturze książki Piotra Krzyżanowskiego "Właściwości gramatyczne rzeczowników nieodmiennych" (Lublin 2013, 178 s.) Karolina Lisczyk-Kubina Piotr Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 101-106
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Ruch w języku - język w ruchu", Katowice, 28 listopada 2011 Karolina Lisczyk-Kubina s. 193-195