Znaleziono 11 artykułów

Renata Lisowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierowanie postaw przedsiębiorczych w regionach zmarginalizowanych przez władze samorządowe Renata Lisowska s. 57-70
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych : analiza porównawcza Renata Lisowska Robert Stanisławski s. 65-79
Rozwój przedsiębiorczości w regionach szansą na aktywizację społeczności lokalnej Renata Lisowska s. 104-112
Warunki funkcjonowania małych firm w regionach zmarginalizowanych Renata Lisowska s. 141-149
Perspektywa wsparcia projektów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na przykładzie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Renata Lisowska Jarosław Ropęga s. 151-161
Przewagi konkurencyjne małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych – analiza porównawcza Renata Lisowska s. 157-167
    Zacytuj
  • Udostępnij
Technologie internetowe szansą na poprawę innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw Renata Lisowska Magdalena Ratalewska s. 185-197
Wpływ warunków otoczenia na przyczyny upadku małych firm funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych Renata Lisowska s. 225-234
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wsparcia działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Renata Lisowska s. 251-266
Influence of the Environment on the Development of Small and Medium-sized Enterprises in Developed and Marginalised Areas Renata Lisowska s. 383-396
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rola przemysłów kreatywnych w rozwoju działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw – doświadczenia brytyjskie Renata Lisowska s. 407-419
    Zacytuj
  • Udostępnij