Znaleziono 2 artykuły

Janusz Lisowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Część I : wpływ popiołu na właściwości fizyko-chemiczne gleby Janusz Lisowski Grzegorz Nowak Jerzy Ponikiewski s. 43-45
Porównanie plonowania sześciu wybranych bardzo wczesnych odmian ziemniaka w latach 2013-2014 Andrzej Borusiewicz Urszula Kraszewska Janusz Lisowski Bronisław Puczel s. 196-209