Znaleziono 4 artykuły

Zbigniew Lisowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba interpretacji "Zmierzchu" Stefana Żeromskiego Zbigniew Lisowski s. 29-54
"Żyć" znaczy "zapomnieć": próba interpretacji "Zapomnienia" S. Żeromskiego Zbigniew Lisowski s. 63-78
"Twórczość Wandy Wasilewskiej w opinii krytyków literackich dwudziestolecia międzywojennego", Zbigniew Lisowski, Rzeszów 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Zbigniew Lisowski (aut. dzieła rec.) s. 231
"Próba interpretacji >>Zmierzchu<< Stefana Żeromskiego", Zbigniew Lisowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Zbigniew Lisowski (aut. dzieła rec.) s. 272