Znaleziono 3 artykuły

Agnieszka Liszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem odpowiedzialności karnej osób zażywających środki odurzające Agnieszka Liszewska s. 37-46
Odpowiedzialność karna lekarza za niezgodne z prawem pobranie organów, tkanek lub narządów za życia dawcy Agnieszka Liszewska s. 38-47
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 1994 r. WR 70 Agnieszka Liszewska s. 236-240