Znaleziono 26 artykułów

Stanisław Litak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak widzę wiek dwudziesty? Maria Bogucka Stanisław Ciesielski Antoni Czubiński Eugeniusz Duraczyński Stanisław Grzybowski Wojciech Iwańczak Sławomir Kalembka Marcin Kula Jerzy Kłoczowski Marian Leczyk Stanisław Litak Czesław Madajczyk Wojciech Materski Krzysztof Michałek Jerzy Myszor Jan Powierski Piotr Radzikowski Stanisław Salmonowicz Tomasz Schramm Jerzy Serczyk Hieronim Szczegóła Lech Trzeciakowski Wacław Urban Roman Wapiński Jan E. Zamojski Marian Zgórniak Zygmunt Zieliński Michał Śliwa s. 3-75
Z działalności szkolnej Michała Jerzego Poniatowskiego na Mazowszu Stanisław Litak s. 15-37
Sieć szkół parafialnych w Rzeczypospolitej w XVI i pierwszej połowie XVII w. : próba podsumowania Stanisław Litak s. 21-35
Organizacja parafialna diecezji płockiej w drugiej połowie XVIII w. Stanisław Litak s. 29-35
Słowo wstępne Stanisław Litak s. 99-101
Kartograficzne prace ks. Krzysztofa Kluka Stanisław Litak s. 105-113
„Titulus ecclesiae. Wezwania kościołów katedralnych w Polsce”, Aleksandra Witkowska, Lublin 1999 : [recenzja] Stanisław Litak Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 123-124
"Dzieci porzucone w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVIII wieku", Marian Surdacki, Lublin 1998 : [recenzja] Stanisław Litak Marian Surdacki (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Kresy 1832-1864 : szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej", Leszek Zasztowt, Warszawa 1997 : [recenzja] Stanisław Litak Leszek Zasztowt (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku", Stanisław Litak, Lublin 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Stanisław Litak (aut. dzieła rec.) s. 160-161
Atlas historyczny szkolnictwa polskiego : XII-XX wiek Stanisław Litak s. 167-176
Z warsztatu historyka wychowania Stanisław Litak s. 169-181
"Materiały do dziejów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. T. 1, Katolicki Uniwersytet Lubelski we wspomnieniach pierwszych studentów z lat 1918-1925", Grażyna Karolewicz, Lublin 1978 ; "T. 2, Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939 we wspomnieniach swoich pracowników i studentów", Grażyna Karolewicz, Lublin 1989; T. III: "Działalność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji (relacje i dokumenty)", Jan Ziółek, Lublin 1983 : [recenzja] Stanisław Litak Grażyna Karolewicz (aut. dzieła rec.) Jan Ziółek (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Kirchenhistorischer Atlas von Österreich", redigiert und hrsg. von Ernst Bernleither, Wien (I Lieferung 1966, II Lieferung 1971) : [recenzja] Stanisław Litak Ernst Bernleither (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Kształcenie i formacja katechetów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1918-1939", Jan Szczepaniak, Kraków 1999 : [recenzja] Stanisław Litak Jan Szczepaniak (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Prace z historii szkolnictwa w Polsce", pod red. Stanisława Litaka, Lublin 1998- : [recenzja] Józef Miąso Stanisław Litak (aut. dzieła rec.) s. 211-216
"Historia wychowania : do Wielkiej Rewolucji Francuskiej", Stanisław Litak, Kraków 2004 : [recenzja] Andrzej Małachowski Stanisław Litak (aut. dzieła rec.) s. 224-226
"Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku", Stanisław Litak, Lublin 2006 : [recenzja] Henryk Olszar Stanisław Litak (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle Europy", pod red. Wojciecha Iwańczaka, Krzysztofa Brachy, Kielce 1997 : [recenzja] Stanisław Litak Krzysztof Bracha (aut. dzieła rec.) Wojciech Iwańczak (aut. dzieła rec.) s. 255-258
Stanisław Litak, "Formowanie sieci parafialnej w Łukowskiem do końca XV wieku. Studium geograficzno-historyczne", "Roczniki Humanistyczne", 1964, 12, z. 2 R. F. Stanisław Litak (aut. dzieła rec.) s. 280
"Wspólnoty religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku. T. 1 - 2”, pod red. Stanisława Litaka, Lublin 1996-1998 : [recenzja] Piotr Rychlewski Stanisław Litak (aut. dzieła rec.) s. 294-296
„Akta wizytacji generalnej diecezji inflanckiej i kurlandzkiej czyli piltyńskiej z 1761 roku (Acta visitationis generalis dioecesis Livoniae et Curlandiae seu Piltinensis anno 1761 peractae)”, wyd. Stanisław Litak, Toruń 1998 : [recenzja] Jerzy Flaga Stanisław Litak (aut. dzieła rec.) s. 375-376
Bractwa religijne w Polsce przedrozbiorowej XIII-XVIII wiek. Rozwój i problematyka Stanisław Litak s. 499-523, 594-595
"Atlas historyczny Polski. Mapy XVIII wieku, t. 1-2, cz. 1 i 2 pod red. Juliana Janczaka i Tadeusza Ładogórskiego, oprac. Julian Janczak [et al.] ; t. 2 oprac. Krystyna Binek [et al.], Wrocław [etc.] 1976-1984 : [recenzja] Stanisław Litak Krystyna Binek (aut. dzieła rec.) Julian Janczak (aut. dzieła rec.) Tadeusz Ładogórski (aut. dzieła rec.) s. 580-585
"Atlas zur Kirchengeschichte. Die christlichen Kirchen in Geschichte und Gegenwart", hrsg. von Hubert Jedin [et al.], Freiburg im Br. [etc.] 1970 : [recenzja] Stanisław Litak Hubert Jedin (aut. dzieła rec.) s. 707-710
"Der Pabst in Teutschland. Die Reise Pius VI. im Jahre 1782", Elisabeth Kovács, Wien 1983 : [recenzja] Stanisław Litak Elisabeth Kovács (aut. dzieła rec.) s. 783-786