Znaleziono 6 artykułów

Urszula Litwin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wartościowanie struktur przestrzennych za pomocą znormalizowanych wskaźników istotności terenu Urszula Litwin Paweł Zawora s. 15-27
Wartościowanie gruntów budowlanych za pomocą ekonomicznych wskaźników istotności terenu Urszula Litwin Paweł Zawora s. 33-40
Wartościowanie gruntów rolnych za pomocą ekonomicznych wskaźników istotności terenu Urszula Litwin Paweł Zawora s. 41-47
Układ funkcjonalno-przestrzenny miasta Proszowice Urszula Litwin Izabela Piech s. 45-55
Rozważania dotyczące krajobrazów obszarów chronionych na przykładzie Bieszczadów Urszula Litwin Danuta Sochacka s. 59-66
Zastosowanie drzew decyzyjnych do oceny wpływu cech niezabudowanych nieruchomości gruntowych na ich wartość Urszula Litwin Alicja Malczewska s. 113-124