Znaleziono 1 artykuł

Aldona Litwiniszyn-Taraszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konferencja naukowa "Antropologia filozoficzna i filozofia kultury", Krościenko nad Dunajcem, 28-30.IX.1990 Aldona Litwiniszyn-Taraszkiewicz s. 245-250