Znaleziono 12 artykułów

Jerzy Litwinow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Publikacje naukowe profesora doktora Leszka Ossowskiego Jerzy Litwinow s. 7-10
Obraz Polski i Polaków w powojennej rosyjskiej prozie radzieckiej Jerzy Litwinow s. 11-21
Wczesna rosyjska proza radziecka i Rewolucja Październikowa Jerzy Litwinow s. 27-39
Rosyjska poezja radziecka lat dwudziestych w polskiej krytyce literackiej (1945-1948) Jerzy Litwinow s. 43-65
O "Ukośnym deszczu" Sergiusza Krutilina Jerzy Litwinow Eleonora Nowak-Litwinow s. 45-53
Rola i miejsce Iwana Turgieniewa w literaturze Polski Ludowej Jerzy Litwinow s. 49-57
Aleksander Grin i Lew Tołstoj Jerzy Litwinow s. 51-58
Opowiadanie Aleksandra Grina "Złodziej w lesie" Jerzy Litwinow s. 59-67
Polskie głosy o Marynie Cwietajewej Jerzy Litwinow s. 81-96
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej UAM (1976-1981) Jerzy Litwinow s. 197-212
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej UAM Jerzy Litwinow s. 235-257
O pierwszych polskich przekładach "Córki kapitana" Aleksandra Puszkina Jerzy Litwinow s. 273-282