Znaleziono 27 artykułów

Adam Lityński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo bolszewików: rewolucja i ewolucja Adam Lityński s. 13-28
Prawo do obrony w procesie karnym w czasie powstania kościuszkowskiego Adam Lityński s. 17-28
O Trybunale Koronnym i palestrze trybunalskiej Adam Lityński s. 18-27
Prolegomena do trzech statutów dalmatyńskich : Policy, Winodola, Korczuli Barbara Czapik-Lityńska Adam Lityński s. 37-51
Rok 1934 w ZSRR : NKWD, Lex Kirov i początek wielkiego terroru Adam Lityński s. 41-63
Prawo karne w okresie PKWN : wahania i decyzje Adam Lityński s. 61-79
Ukraina od Rządu Tymczasowego do zamachu bolszewickiego : w setną rocznicę rewolucji roku 1917 Adam Lityński s. 83-102
O trzecim statucie litewskim w czterechsetną rocznicę Adam Lityński s. 83-91
Początki resortu sprawiedliwości PKWN w 70. rocznicę Adam Lityński Małgorzata Ćwikowska s. 85-99
Gruzińska próba wybicia się na niepodległość : W stulecie proklamacji Demokratycznej Republiki Gruzji (1918) Adam Lityński s. 109-130
Ludobójstwo: operacja polska NKWD (1937–1938) : uchwała Biura Politycznego KC WKP(b) oraz rozkazy szefa NKWD ZSRR Adam Lityński s. 181-199
Dwa kodeksy karne 1932 : w osiemdziesiątą rocznicę Adam Lityński s. 207-218
"Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs", Adam Lityński, wyd. 1, Warszawa, 2010, wyd. 2, Warszawa 2012 : [recenzja] Andrzej Wrzyszcz Adam Lityński (aut. dzieła rec.) s. 247-250
Sejmiki dawnej Rzeczypospolitej : (na marginesie pracy J. Włodarczyka, Sejmiki łęczyckie, Łódź 1973) Adam Lityński J. Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 295-304
Dokumenty nieludzkiego terroru Adam Lityński Jakub Wojtkowiak (aut. dzieła rec.) s. 323-337
"Projekt kodeksu pracy z 1949 r.", Aneta Giedrewicz-Niewińska, Oświęcim2015 : [recenzja] Adam Lityński Aneta Giedrewicz-Niewińska (aut. dzieła rec.) s. 355-358
"Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku)", Karol Łopatecki, Białystok 2013 : [recenzja] Adam Lityński Karol Łopatecki (aut. dzieła rec.) s. 359-363
"Sejm Wielki (1788-1792). Studium z dziejów łagodnej rewolucji", Wojciech Szczygielski, Łódź 2015 : [recenzja] Adam Lityński Wojciech Szczygielski s. 364-365
"Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946-1955)", Dariusz Burczyk, Gdańsk 2012 : [recenzja] Adam Lityński Dariusz Burczyk (aut. dzieła rec.) s. 383-386
"The Supreme Court 1917-2017. Presidents, Judges, Prosecutors of the Supreme Court. Published by: The Supreme Court in Warsaw", Arkadiusz Bereza, Warszawa 2017 : [recenzja] Adam Lityński Arkadiusz Bereza (aut. dzieła rec.) s. 385-390
"Sejmiki ziemskie 1764-1793. Dzieje reformy", Adam Lityński, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 951, Katowice 1988 : [recenzja] Anna Rosner Adam Lityński (aut. dzieła rec.) s. 403-406
„Słownik biograficzny adwokatów polskich, A-Ż”, tom 3, zeszyt 1 (zmarli w latach 1945–2010), Warszawa 2018 : [recenzja] Adam Lityński s. 445-448
Z problematyki legalności aktów prawnych Polski Ludowej. W związku z orzeczeniem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z 19 czerwca 2001 r. (WKN 13/01) Adam Lityński s. 453-460
Marian Lech Klementowski (1943-2013) - wspomnienie Adam Lityński s. 483-484
"The History of Polish Legal System from the 10th to the 20th century", Tadeusz Maciejewski, Warszawa 2016 : [recenzja] Adam Lityński Tadeusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 489-490
"Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI-XVIII wieku", Marian Mikołajczyk, Katowice 2013 : [recenzja] Adam Lityński Marian Mikołajczyk (aut. dzieła rec.) s. 503-510
"Dziedzictwo caratu i władzy radzieckiej", Edward Acton, Warszawa 2013 : [recenzja] Adam Lityński Edward Acton (aut. dzieła rec.) s. 511-514