Znaleziono 3 artykuły

Agata Lizak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawne aspekty nadawania i zmiany nazw ulic i placów Agata Lizak s. 130-146
Polityka kulturalna w gminach uzdrowiskowych na przykładzie gminy Iwonicz-Zdrój Agata Lizak s. 137-156
Polityka kulturalna gmin ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki gmin uzdrowiskowych Agata Lizak s. 246-257