Znaleziono 1 artykuł

J. Llobell

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Iustitia et iudicium”. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz", a cura di J. Kowal e J. Llobell, Città del Vaticano 2010, vol. I-IV : [recenzja] Jan Krajczyński J. Kowal (aut. dzieła rec.) J. Llobell (aut. dzieła rec.) s. 249-256