Znaleziono 15 artykułów

Elżbieta Loska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Aerarium" i przechowywanie aktów prawnych Elżbieta Loska s. 27-43
Obowiązek niewolników obrony swojego właściciela Elżbieta Loska s. 45-56
"Insidiatorem interfici iure posse" : kontratypy jako sposób obrony w procesie - "Pro milone" Cycerona Elżbieta Loska s. 63-79
Legat w prawie rzymskim Elżbieta Loska s. 69-92
Zbrodnicze zamiary a istnienie obrony koniecznej w prawie rzymskim Elżbieta Loska s. 69-82
Sytuacja aktorów i aktorek w rzymskim prawie małżeńskim Elżbieta Loska s. 81-100
'Cives pessimo iure' : aktorzy a uprawnienia rzymskich obywateli w prawie publicznym republiki i wczesnego pryncypatu Elżbieta Loska s. 167-191
Uwagi na temat procedury "obnuntiatio" Elżbieta Loska s. 195-213
Ustawa julijska o przemocy publicznej - 6 tytuł 48 księgi Digestów : tekst - tłumaczenie - komentarz Elżbieta Loska s. 229-241
"Zagadnienie obrony koniecznej w rzymskim prawie karnym", Warszawa 2011 : [recenzja] Krzysztof Amielańczyk Elżbieta Loska (aut. dzieła rec.) s. 241-247
Seminario Eurasiatico di diritto romano, „Repubblica e difesa dei diritti dell’uomo e del cittadino. Recezione e insegnamento del diritto romano”, Stambuł, 30-31 maja 2014 r. Elżbieta Loska s. 251-255
Ustawa julijska o przemocy prywatnej - 7 tytuł 48 księgi Digestów : tekst - tłumaczenie - komentarz Elżbieta Loska s. 301-307
Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie : V Lubelskie Sympozjum nt. prawa karnego w starożytności Elżbieta Loska s. 311-314
VII Lubelskie Sympozjum Naukowe Ochrona Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Prawie Rzymskim, Lublin 20-22 maja 2010 r. Elżbieta Loska s. 350-352
Cuius regio eius religio? - zjazd historyków państwa i prawa, Lublin 22-24 września 2006 roku Elżbieta Loska s. 393-398