Znaleziono 5 artykułów

Małgorzata Lotko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Realizacja wewnętrznego aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu Małgorzata Lotko s. 309-316
Praktyki z zakresu pracy jako obszar adaptacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu Małgorzata Lotko s. 417-429
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako istotny element realizacji celów zrównoważonego rozwoju Małgorzata Lotko s. 437-446
Bezpieczeństwo i higiena pracy jako element społecznej odpowiedzialności biznesu Małgorzata Lotko s. 466-471
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) : aktualny stan normalizacji Małgorzata Lotko s. 709-719