Znaleziono 3 artykuły

Jurij Lotman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Problemy komparatystyki semiotycznej", Jurij Lotman, Tłum. J.Kordys [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jurij Lotman (aut. dzieła rec.) s. 258
"Semiotyka sceny", Jurij Lotman,Tłum. B.Stempczyńska [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Jurij Lotman (aut. dzieła rec.) s. 258
"Nepredskazuemye mechanizmy kul'tury", Jurij Lotman, Tallinn 2010 : [recenzja] Irina Lappo Jurij Lotman (aut. dzieła rec.) s. 299-300