Znaleziono 2 artykuły

Marek Jan Lubelski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie pobudki w kodeksie karnym PRL Marek Jan Lubelski s. 50-59
Uwagi na temat kształtowania sądowego wymiaru kary w wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej Teresa Dukiet-Nagórska Marek Jan Lubelski s. 71-86