Znaleziono 2 artykuły

Stanisław Lubomirski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pod władzą księcia Repnina : ułamki pamiętników i dzienników historycznych (1764-1768)", Stanisław Lubomirski ; oprac. i wstępem poprzedził Jerzy Łojek, Warszawa 1971 : [recenzja] Jerzy Michalski Stanisław Lubomirski (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 541-546
"Compendium ferculorum albo zebranie potraw", Stanisław Czerniecki ; oprac. Jarosław Dumanowski, Magdalena Spychaj ; przedm. Stanisław Lubomirski, Warszawa 2010 : [recenzja] Anna Kalinowska Stanisław Czerniecki (aut. dzieła rec.) Jarosław Dumanowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Lubomirski (aut. dzieła rec.) Magdalena Spychaj (aut. dzieła rec.) s. 862-864