Znaleziono 1 artykuł

H. Ludat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Siedlung und Verfassung Böhmens in der Frühzeit", wyd. F. Graus i H. Ludat, Wiesbaden 1967 : [recenzja] Stanisław Russocki F. Graus (aut. dzieła rec.) H. Ludat (aut. dzieła rec.) s. 507-510