Znaleziono 2 artykuły

Magdalena Ludera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje konwentu paulinów we Włodawie ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia niezachowanej kaplicy przyklasztornej oraz kościoła św. Ludwika Króla Magdalena Ludera s. 29-83
Kilka uwag na temat stylu braci Dobrzeniewskich i ich fresków w prezbiterium kościoła Paulinów we Włodawie Magdalena Ludera s. 37-58