Znaleziono 4 artykuły

Katarzyna Ludwichowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dostosowanie polskiego prawa do europejskich standardów w zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Katarzyna Ludwichowska s. 117-136
Problematyka kolizyjna roszczeń odszkodowawczych poszkodowanego w wypadku samochodowym Katarzyna Ludwichowska s. 123-137
Niemożliwość świadczenia w świetle zmian w niemieckim prawie zobowiązań Katarzyna Ludwichowska s. 195-198
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16 lipca 2004 r. Katarzyna Ludwichowska s. 259-265