Znaleziono 1 artykuł

Frances Deutsch Luis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Swift's Anatomy of Misunderstanding. A Study of Swift's Epistemological Imagination in A Tale of a Tub and Gulliver's Travels", Frances Deutsch Luis, London 1981 : [recenzja] Janina Rosicka Frances Deutsch Luis (aut. dzieła rec.) s. 160-163