Znaleziono 1 artykuł

Sigrid Mühlberger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Weltphänomen Atheismus", wyd. Augustinus Karl Wucherer Huldenfeld, Johann Figl, Sigrid Mühlberger, Wien-Freiburg-Basel 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Johann Figl (aut. dzieła rec.) Augustinus Karl Wucherer Huldenfeld (aut. dzieła rec.) Sigrid Mühlberger (aut. dzieła rec.) s. 200-201