Znaleziono 6 artykułów

Maria Mączkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Garbina, pow. Braniewo. Stanowisko 1 Maria Mączkowska s. 18-19
Garbina, pow. Braniewo. Stanowisko 1 Iwona Kupczyk Maria Mączkowska s. 22-23
Garbina, pow. Braniewo. Stanowisko 1 Iwona Kupczyk Maria Mączkowska s. 25-26
Obrady archeologów w Olsztynie Maria Mączkowska Romuald Odoj s. 180-183
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1971 r. na stanowisku 1 w Garbinie, pow. braniewski Iwona Kupczyk Maria Mączkowska s. 201-210
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1972 roku na stanowisku 1 w Garbinie, pow. braniewski Maria Mączkowska s. 303-316