Znaleziono 10 artykułów

Dominik Mączyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Program "Roofs of Europe II" : międzynarodowe warsztaty, Republika Czeska, 20-23 kwietnia 2009 r. Dominik Mączyński s. 9-11
Datowanie drewna metodą dendrochronologii Christian Dormoy Christian Orcel Dominik Mączyński (tłum.) s. 63-66
Projekt oświetlenia zachodniej fasady katedry Notre-Dame w Paryżu Dominik Mączyński s. 70-72
Konserwacja Palais Ideal - jedynego na świecie obiektu architektonicznego sztuki naiwnej Dominik Mączyński s. 194-197
"Fizyczne metody dezynsekcji drewna dóbr kultury", Adam Krajewski, Warszawa : Wydaw. SGGW, 2001 : [recenzja] Dominik Mączyński Adam Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 232-233
Nowe okna w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub w budynkach znajdujących się na obszarach objętych ochroną konserwatorską Dominik Mączyński s. 294-311
Zastosowanie promieniowania gamma w dziedzinie konserwacji zabytków Dominik Mączyński s. 311-314
Problemy technologiczne związane z zastosowaniem nowoczesnych stolarek jednoramowych w starych budynkach Dominik Mączyński Jerzy Płoński s. 312-318
Problemy dezynsekcji drewnianych zabytków w Polsce Adam Krajewski Dominik Mączyński s. 356-362
Metody zabezpieczania drewna budowlanego i konstrukcyjnego Dominik Mączyński s. 372-379