Znaleziono 1 artykuł

Katarzyna Mąka-Malatyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Nie ma już dzisiaj Żydów w Brańsku...” : dokumentalne obrazy żydowskiego sztetla w fi lmach Mariana Marzyńskiego i Jolanty Dylewskiej Katarzyna Mąka-Malatyńska s. 125-139