Znaleziono 8 artykułów

Kazimierz Mężyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tragiczne antynomie Gustawa w "Dziadach" kowieńsko-wileńskich Kazimierz Mężyński s. 87-105
"Gotfryd Ernest Groddeck, profesor Adama Mickiewicza", Kazimierz Mężyński, Gdańsk 1974 : [recenzja] Kazimierz Mężyński (aut. dzieła rec.) s. 137
A. Frycza Modrzewskiego "De Republica emendanda" a cenzura kościelna Kazimierz Mężyński s. 171-193
"Gottfryd Ernest Groddeck, profesor Adama Mickiewicza. Próba rewizji", Kazimierz Mężyński, Gdańsk 1974 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Kazimierz Mężyński (aut. dzieła rec.) s. 249
Tadeusz Grabowski (29 października 1871 - 27 lipca 1960) [nekrolog] Kazimierz Mężyński s. 267-278
"Gotfryd Ernest Groddeck, profesor Adama Mickiewicza. Próba rewizji", Kazimierza Mężyński, Gdańsk 1974, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, Seria Monografii, Nr 48, Prace Komisji Nauk o Literaturze, ss. 318, 2 nlb. + wklejka ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Jerzy Starnawski Kazimierz Mężyński (aut. dzieła rec.) s. 303-306
"Adam Mickiewicz a Godfryd Ernest Groddeck", Kazimierz Mężyński, Gdańsk 1963 : [recenzja] Zygmunt Brocki Kazimierz Mężyński (aut. dzieła rec.) s. 619-620
Misja propruska czy sprawa Dogrumowej? Kazimierz Mężyński s. 736-739