Znaleziono 148 artykułów

S. M.

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z okazji I Międzynarodowego Sympozjum Adwokatów w Warszawie S. M. s. 3-4
Nowe zasady organizacji zrzeszeń prywatnych właścicieli nieruchomości S. M. s. 38-40
Skutki podatkowe przekształcenia prawa własności lokali w spółdzielcze prawo do lokalu w spółdzielniach budowlano-mieszkaniowych S. M. s. 40-41
Wyłączenie z właściwości państwowych komisji arbitrażowych sporów wynikłych z przewozu w komunikacji międzynarodowej S. M. s. 41
Zmiany w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w dziedzinie budownictwa i planowania przestrzennego S. M. s. 41-42
Ustanowienie rzeczników dyscypliny budżetowej S. M. s. 42-43
Nadanie organom ochrony przeciwpożarowej uprawnień oskarżyciela publicznego w postępowaniu karno-administracyjnym S. M. s. 43
Reglamentacja uboju cieląt S. M. s. 44
Prasa o adwokaturze S. M. s. 51-57
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zakres obowiązkowego świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym przez posiadaczy prywatnych samochodów osobowych S. M. s. 51-52
Wykładnia i zmiany w przepisach w sprawie określania zasad i trybu wydawania decyzji o umorzeniu oraz o udzielaniu ulg w spłacaniu należności przysługującym jednostkom budżetowym oraz państwowym instytucjom, przedsiębiorstwom i bankom S. M. s. 52-53
Prasa o adwokaturze S. M. s. 53-55
Częściowe zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od lokali S. M. s. 53
Tryb poboru podlegających zwrotowi stypendiów i zasiłków pieniężnych, udzielonych studentom szkół wyższych S. M. s. 53-54
Charakter prawny zasiłku rodzinnego S. M. s. 54
Zarobkowe prowadzenie działalności handlowej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej S. M. s. 54-55
    Zacytuj
  • Udostępnij
Nowa tabela wynagrodzeń autorskich S. M. s. 55-56
    Zacytuj
  • Udostępnij
Skutki uchylania się absolwentów szkół wyższych od obowiązku planowego zatrudnienia S. M. s. 56
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zasady dokonywania napraw prywatnych czynszowych budynków miszkalnych S. M. s. 56-57
    Zacytuj
  • Udostępnij
Koszty utrzymania nieletnich zatrzymanych w schroniskach oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych S. M. s. 57
Właściwość organów do ustalania należności z tytułu najmu lokali S. M. s. 57-59
Nowy model studiów prawniczych w dostosowaniu do praktyki życia gospodarczego [przegląd artykułu pt. "Dziecko almae matris", opublikowanego w „Trybunie Ludu” z dnia 6 marca 1964 r.] S. M. s. 58-59
Prasa o adwokaturze S. M. s. 59-66
Przegląd ustawodawstwa S. M. s. 59-62
Prasa o adwokaturze S. M. s. 60-66
Prasa o adwokaturze S. M. s. 61-66
Ogłoszenie nowego kodeksu cywilnego i przepisów wprowadzających kodeks cywilny S. M. s. 62
Określenie warunków korzystania z lokali w budynkach położonych na terenie państwowych gospodarstw rolnych i leśnych oraz przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa S. M. s. 62-63
Zmiana uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych S. M. s. 62-63
Prasa o adwokaturze S. M. s. 63-66
Zmiana przepisów w sprawie ewidencji niektórych osób zatrudnionych w handlu S. M. s. 63
Wytyczne dla wykonania usługi prawnej jednostek gospodarki uspołecznionej przez zespoły adwokackie S. M. s. 63-64
Środki przeciwdziałania wadliwej produkcji i kierowaniu do obrotu wyrobów złej jakości S. M. s. 63-64
Wprowadzenie wzoru umowy o wykonywaniu prac z zakresu wynalazczości S. M. s. 64
Prowadzenie spedycji krajowej S. M. s. 64
Wzory statutów dla zrzeszeń prywatnych właścicieli domów oraz sposób prowadzenia rejestru tych zrzeszeń S. M. s. 64
Dopuszczalność odroczenia lub zaniechania dochodzenia odszkodowań w obrocie uspołecznionym S. M. s. 64
Prasa o adwokaturze S. M. s. 65-67
W sprawie pobierania opłaty skarbowej od skarg i wniosków oraz podań ustnych S. M. s. 65
Urzędowe wyjaśnienia w sprawie stosowania niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym S. M. s. 65-66
Dekret o amnestii S. M. s. 66-67
Prasa o adwokaturze S. M. s. 67-69
Ulgi w opłatach notarialnych i sądowych S. M. s. 67
Uprawnienia rad narodowych i ich prezydiów do wydawania miejscowych przepisów prawnych oraz sposób publikowania tych przepisów S. M. s. 67-68
Prasa o adwokaturze S. M. s. 68-73
Prasa o adwokaturze S. M. s. 68-70
Prasa o adwokaturze S. M. s. 70-73
Spotkanie "przeciwników procesowych" S. M. s. 71-74
O "Palestrze" sprzed 50 lał S. M. s. 72-74
Prasa o adwokaturze S. M. s. 72-74
Przegląd ustawodawstwa S. M. s. 72-74
Obowiązek uwidaczniania cen artykułów wystawionych na sprzedaż oraz świadczonych usług S. M. s. 72
Z prac Prezydium NRA S. M. s. 73-76
Likwidacja komisji do walki ze spekulacją i nadużyciami oraz wprowadzenie nowych form społecznej kontroli handlu, gastronomii i niektórych usług S. M. s. 73
Przyłączenie do wspólnej sieci elektrycznej, gazowej i cieplnej urządzeń odbiorców nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej S. M. s. 73
Struktura kadry kierowniczej zespołów adwokackich po wyborach S. M. s. 74-75
Prasa o adwokaturze S. M. s. 74-82
Utworzenie terenowych zespołów usług projektowych S. M. s. 74
Prasa o adwokaturze S. M. s. 76-84
Prasa o adwokaturze S. M. s. 77-80
Prasa o adwokaturze S. M. s. 78-80
Prasa o adwokaturze S. M. s. 79-89
Prasa o adwokaturze S. M. s. 80-82
Prasa o adwokaturze S. M. s. 81-87
Prasa o adwokaturze S. M. M. P. s. 81-85
Prasa o adwokaturze S. M. s. 82-84
Prasa o adwokaturze S. M. s. 83-87
Prasa o adwokaturze S. M. s. 84-88
Prasa o adwokaturze S. M. s. 84-90
Prasa o adwokaturze S. M. s. 86-93
Prasa o adwokaturze S. M. s. 87-90
Prasa o adwokaturze S. M. s. 87-97
Prasa o adwokaturze S. M. s. 88-92
Prasa o adwokaturze S. M. s. 88-89
Prasa o adwokaturze S. M. s. 89-93
Prasa o adwokaturze S. M. s. 90-92
Prasa o adwokaturze S. M. s. 90-94
Prasa o adwokaturze S. M. s. 90-94
Prasa o adwokaturze S. M. s. 90-94
Prasa o adwokaturze S. M. s. 91-93
    Zacytuj
  • Udostępnij
Prasa o adwokaturze S. M. s. 92-94
Prasa o adwokaturze S. M. s. 92-94
Prasa o adwokaturze S. M. s. 92-95
Prasa o adwokaturze S. M. s. 93-97
Prasa o adwokaturze S. M. s. 93-95
Prasa o adwokaturze S. M. s. 93-100
Prasa o adwokaturze S. M. s. 94-97
Prasa o adwokaturze S. M. s. 94-98
Prasa o adwokaturze S. M. s. 95-99
Prasa o adwokaturze S. M. s. 95-104
Prasa o adwokaturze S. M. s. 95-98
Prasa o adwokaturze S. M. s. 95-96
Prasa o adwokaturze S. M. s. 96-102
Prasa o adwokaturze S. M. s. 97-100
Prasa o adwokaturze S. M. s. 97-105
Spotkanie noworoczne w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej S. M. s. 98
Delegacja adwokatury bułgarskiej w gościnie u Naczelnej Rady Adwokackiej S. M. s. 98-99
Prasa o adwokaturze S. M. s. 98-103
Prasa o adwokaturze S. M. s. 101-106
Prasa o adwokaturze S. M. s. 101-104
Prasa o adwokaturze S. M. s. 103-111
Prasa o adwokaturze S. M. s. 104-107
Prasa o adwokaturze S. M. s. 104-107
Prasa o adwokaturze S. M. s. 104-111
Prasa o adwokaturze S. M. s. 105-116
Prasa o adwokaturze S. M. s. 106-111
Prasa o adwokaturze S. M. s. 108-115
Prasa o adwokaturze S. M. s. 108-112
Prasa o adwokaturze S. M. s. 109-115
Prasa o adwokaturze S. M. s. 109-111
Prasa o adwokaturze S. M. s. 109-118
Prasa o adwokaturze S. M. s. 110-115
Prasa o adwokaturze S. M. s. 110-120
Kronika centralna : skład osobowy Trybunału Konstytucyjnego i jego zadania S. M. s. 111-112
Prasa o adwokaturze S. M. s. 112-114
Czasopismo prawnicze dla radców prawnych S. M. s. 112
Wizyta prawniczej delegacji chińskiej w Muzeum Adwokatury S. M. s. 112-113
Prasa o adwokaturze S. M. s. 113-119
Kronika centralna : "W trosce o dobre prawo" - Konferencja Zrzeszenia Prawników Polskich w dniach 30 listopada - 1 grudnia 1985 r. S. M. s. 116-117
Prasa o adwokaturze S. M. s. 117-123
Prasa o adwokaturze S. M. s. 119-121
Kronika centralna S. M. s. 119-124
Z prac Prezydium NRA S. M. s. 120-122
Prasa o adwokaturze S. M. s. 120-123
    Zacytuj
  • Udostępnij
Prasa o adwokaturze S. M. s. 121-123
Prasa o adwokaturze S. M. s. 123-135
Prasa o adwokaturze S. M. s. 124-128
Prasa o adwokaturze S. M. s. 125-127
Prasa o adwokaturze S. M. s. 126-129
Prasa o adwokaturze S. M. s. 126-131
Prasa o adwokaturze S. M. s. 127-128
Prasa o adwokaturze S. M. s. 130-133
Prasa o adwokaturze E. M. S. M. s. 131-141
Prasa o adwokaturze S. M. s. 132-135
Prasa o adwokaturze S. M. s. 136-142
Prasa o adwokaturze S. M. s. 138-139
Prasa o adwokaturze S. M. s. 138-144
Prasa o adwokaturze S. M. s. 140-145
Prasa o adwokaturze S. M. s. 140-150
Prasa o adwokaturze S. M. s. 141-143
Prasa o adwokaturze S. M. s. 142-145
Prasa o adwokaturze S. M. s. 145-154
Prasa o adwokaturze S. M. s. 149-159
Prasa o adwokaturze S. M. s. 152-155
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Geschichte Ubengen - Übertragung aus dem spanischen Urtext", Ignatius von Loyola, Erklärung der 20 Anweisungen von Adolf Haas, Freiburg im Breisgau 1967 : [recenzja] S. M. Adolf Haas (aut. dzieła rec.) Ignatius von Loyola (aut. dzieła rec.) s. 203
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty S. M. s. 223-225
Uroczystości w Miednoje S. M. s. 281
Adwokackie wyróżnienie dla dr. Jana Nowaka-Jeziorańskiego S. M. s. 285-286