Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Maćkowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formy popularyzacji fortecznego dziedzictwa kulturowego : studium przypadku imprezy Weekend Forteczny w Poznaniu – sylwetka uczestnika Sylwia Graja-Zwolińska Anna Jęczmyk Przemysław Maćkowiak Magdalena Maćkowiak Aleksandra Spychała Jarosław Uglis s. 5-32
Łowiectwo jako forma aktywności w turystyce wiejskiej : wybrane aspekty zachowań konsumentów Ewelina Budych-Tomkowiak Magdalena Maćkowiak s. 53-64
Postawa mieszkańców jako czynnik warunkujący aktywizację turystyczną obszarów wiejskich : studium przypadku wiosek tematycznych Magdalena Maćkowiak s. 191-201