Znaleziono 8 artykułów

Edmund Małachowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy konserwacji średniowiecznej faktury i polichromii architektonicznej we Wrocławiu Edmund Małachowicz s. 17-34
Badania i konserwacja katedry wrocławskiej Edmund Małachowicz s. 21-37
Lubiąż, gm. Wołów, woj. wrocławskie, St. 19, AZP: 76-23/39 Maria Dąbrowska Edmund Małachowicz Ewa Łużyniecka s. 89
Lubiąż, gm. Wołów, woj. wrocławskie Edmund Małachowicz Ewa Łużyniecka s. 131
Środa Śląska, Pl. Wolności 13a Józef Kaźmierczyk Edmund Małachowicz Ewa Łużyniecka Halina Śledzik-Kamińska s. 138
Lubiąż, gm. Wołów, woj. wrocławskie, Kościół św. Jakuba Edmund Małachowicz Ewa Łużyniecka s. 147-148
Wrocław. Pl. Społeczny Ludwik Andrzej Kamiński Józef Kaźmierczyk Edmund Małachowicz Halina Śledzik-Kamińska s. 241
    Zacytuj
  • Udostępnij
Późnogotyckie hełmy wież wrocławskich i problem odbudowy hełmów wież katedry Edmund Małachowicz s. 268-284