Znaleziono 9 artykułów

Krzysztof Małachowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fundusze unijne a bezrobocie Karolina Drela Krzysztof Małachowski s. 35-51
The role of financial instruments in the development of creative industries Krzysztof Małachowski Monika Tomczyk Paweł Warszycki s. 171-181
Wybrane aspekty utworzenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego Krzysztof Małachowski s. 203-212
Euroregion Pomerania jako przykład polsko-niemiecko-szwedzkiej współpracy transgranicznej Krzysztof Małachowski s. 211-223
Dylematy konkurencyjności regionalnej : zarys problemu Krzysztof Małachowski s. 211-223
Znaczenie sportu i rekreacji w strategii rozwoju Szczecina Krzysztof Małachowski s. 487-498
Społeczeństwo informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy w województwie zachodniopomorskim Krzysztof Małachowski s. 504-511
Strategiczne kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim Krzysztof Małachowski s. 547-555
"Gospodarka a środowisko i ekologia", red. Krzysztof Małachowski, Warszawa 2007 : [recenzja] Karolina Kowalczyk Krzysztof Małachowski (aut. dzieła rec.) s. 584-587