Znaleziono 51 artykułów

Marian Małowist

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienie o Stanisławie Herbście Marian Małowist s. 1-4
Problematyka bałtycka w nowszej historiografii portugalskiej Marian Małowist s. 12-22
O społecznych aspektach wczesnej ekspansji kolonialnej Marian Małowist s. 20-38
O niektórych warunkach rozwoju feodalizmu Marian Małowist s. 72-82
Śląskie tekstylia w Zachodniej Afryce w XVI i XVII wieku Marian Małowist s. 98-99
"Recueil de documents relatifs á l'histoire de l'industrie drapière en Flandre", 2-me partie "Le Sud-Ouest de la Flandre depuis l'époque bourguignonne", par Henri E. De Sagher, Bruxelles 1951 : [recenzja] Marian Małowist Henri E. De Sagher (aut. dzieła rec.) s. 100-101
Kwestja bałtycka w. XVI i XVII w świetle nowszej literatury szwedzkiej Marian Małowist s. 104-122
"The English Rising of 1381", A. H. Hilton and H. Fagan, London 1950 : [recenzja] Marian Małowist H. Fagan (aut. dzieła rec.) A. H. Hilton (aut. dzieła rec.) s. 136-139
Podstawy gospodarcze przywrócenia jedności państwowej Pomorza Gdańskiego z Polską w XV w. Marian Małowist s. 141-187, 536-538
"Croissance et regression en France : XVI-XVI siècles", Marian Małowist, Paris 1972 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 178-179
Kongres Historii Gospodarczej w Monachium (23-27 sierpnia 1965) Iza Bieżuńska-Małowist Marian Małowist Antoni Mączak s. 185-188
"Zur Getreidepolitik Oberitalienischer Städte im 13. Jahrhundert", Hans Conrad Peyer, Wien 1950 : [recenzja] Marian Małowist Hans Conrad Peyer (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"De Oosterse Handel te Amsterdam : Het oudst bewaarde koopmansboek van een amsterdamse vennostschap betreffende de handel op de Oostzee 1485-1490", N. W. Posthumus, Lejda 1953 : [recenzja] Marian Małowist N. W. Posthumus (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Valladolid au siècle d'or : une ville de Castille et sa campagne au XVIe siècle", B. Bennassar, Paris 1967 : [recenzja] Marian Małowist B. Bennassar (aut. dzieła rec.) s. 200-204
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Marian Małowist s. 213-214
Uwagi o roli kapitału kupieckiego w Europie Wschodniej w poźnym średniowieczu Marian Małowist s. 220-231
Ekspansja portugalska w Afryce a ekonomika Europy na przełomie XV i XVI wieku Marian Małowist s. 227-244
Podziały gospodarcze i polityczne w Europie w średniowieczu i w dobie wczesnej nowożytności Marian Małowist s. 233-244
"Kaffa : kolonia genueńska na Krymie i problem wschodni w latach 1453-1475", Marian Małowist, Warszawa 1947 : [recenzja] Ludwik Kolankowski Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 277-281
"English Villagers of the thirteenth Century", S. C. Homans, Cambridge Mass.; "Izsledowania po agrarnoi Anglii XIII w.", E. A. Kosminskij, Moskwa-Leningrad 1947 : [recenzja] Marian Małowist S. C. Homans (aut. dzieła rec.) E. A. Kosminskij (aut. dzieła rec.) s. 306-311
"La pensée et l'action économique du Cardinal de Richelieu", Henri Hauser, Paris 1944 : [recenzja] Marian Małowist Henri Hauser (aut. dzieła rec.) s. 320-321
„Europa i jej ekspansja XIV-XVII w.”, Marian Małowist, Warszawa 1993 : [recenzja] Jacek Adamczyk Krzysztof Kowalewski Igor Kąkolewski Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 321-324
"Wielkie państwa Sudanu Zachodniego w późnym średniowieczu", Marian Małowist, Warszawa 1964 : [recenzja] Tadeusz Łepkowski Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 323-328
"Riemiesło driewniej Rusi", B. A. Rybakow, 1948 : [recenzja] Marian Małowist B. A. Rybakow (aut. dzieła rec.) s. 348-353
Kapitały handlowe w górnictwie na przełomie wieku XV na XVI w świetle nowszej historjografji Marian Małowist s. 369-380
"Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w połowie XV wieku", Marian Biskup, Warszawa 1959 : [recenzja] Marian Małowist Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 372-374
"Het Hongerjaar 1566", Erich Kuttner, Amsterdam 1949 : [recenzja] Marian Małowist Erich Kuttner (aut. dzieła rec.) s. 394-400
Międzynarodowy Kongres Nauk Bizantynistycznych Marian Małowist s. 400-401
W sprawie historii handlu średniowiecznego Marian Małowist s. 405-413
"Über das Wirtschaftsleben auf der iberischen Halbinsel vom XI zum XIII Jahrhundert", Cesar E. Dubler, Winterthur 1943 : [recenzja] Marian Małowist Cesar E. Dubler (aut. dzieła rec.) s. 430
"Die Hanse", Karl Pagel, Oldenburg 1943 : [recenzja] Marian Małowist Karl Pagel (aut. dzieła rec.) s. 432
"Admiral of the Ocean Sea : A life of Christopher Columbus", Samuel Eliot Morison, v. I, Boston 1942 : [recenzja] Marian Małowist Samuel Eliot Morison (aut. dzieła rec.) s. 453-454
"Opyt periodyzacji istorii krestian w Rossii", B. Grekov, "Voprosy Istorii" 1946, nr 8-9 : [recenzja] Marian Małowist B. Grekov (aut. dzieła rec.) s. 454-455
Kilka uwag do artykułu Piotra Hübnera Marian Małowist s. 483-491
"Recherches sur les grandes épidémies dans le nord de l'Espagne à la fin du XVIe siècle", B. Bennassar, Paris 1968 : [recenzja] Marian Małowist B. Bennassar (aut. dzieła rec.) s. 510-513
Z zagadnień wzrostu i upadku miast Imperium Mongolskiego do XII do XV wieku Marian Małowist s. 537-563
"L'esclavage dans l'Europe Médiévale, t. 1", Charles Verlinden, Gent 1977 : [recenzja] Marian Małowist Charles Verlinden (aut. dzieła rec.) s. 547-551
"Europa a Afryka Zachodnia w dobie wczesnej ekspansji kolonialnej", Marian Małowist, Warszawa 1969 : [recenzja] Tadeusz Lewicki Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 549-557
Wokół handlu lewantyńskiego w późnym średniowieczu : (w związku z książką Eliyahu Ashtora, Levant trade in the later Middle Ages, Princeton N. J. 1983) Marian Małowist Eliyahu Ashtor (aut. dzieła rec.) s. 563-572
"Faktoren der Preisbildung für Getreide und Wein in der Zeit von 800. bis 1350", Hans-Jürgen Schmitz, Stuttgart 1968 : [recenzja] Marian Małowist Hans-Jürgen Schmitz (aut. dzieła rec.) s. 580-584
"Beiträge zur Belgisch-Niederländischen Geschichte", Heinrich Sproemberg, Berlin 1959 : [recenzja] Marian Małowist Heinrich Sproemberg (aut. dzieła rec.) s. 582-585
"Sephardim auf der unteren Elbe : ihre Wirtschaftliche und politische Bedeutung von Ende des 16. bis zum Beginn der 18. Jahrhunderts", Herman Kellenbenz, Wiesbaden 1958 : [recenzja] Marian Małowist Herman Kellenbenz (aut. dzieła rec.) s. 586-588
Górnictwo w średniowiecznej Europie Środkowej i Wschodniej jako element struktur spoleczno-gospodarczych w XII-XV w. Marian Małowist s. 589-604
"Historia powszechna XIV-XV w. : wybór tekstów" oprac. M. Małowist przy udziale B. Geremka i A. Wyrobisza, Warszawa 1954 ; "Polska w okresie monarchii stanowej 1346-1454 : wybór tekstów" oprac. R. Heck, Warszawa 1955 : [recenzja] Ewa Maleczyńska Roman Heck (aut. dzieła rec.) Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 591-593
"Il Rinascimento e la crisi militare italiana", P. Pieri, Torino 1952 : [recenzja] Marian Małowist P. Pieri (aut. dzieła rec.) s. 612-617
Z problematyki wzrostu gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej w późnym średniowieczu i na początku XVI wieku Marian Małowist s. 655-680
"Civilisation matériélle et capitalisme (XVe-XVIIIe siècle)", t. I, Fernand Braudel, Paris 1967 : [recenzja] Marian Małowist Fernand Braudel (aut. dzieła rec.) s. 691-696
Z zagadnień popytu na produkty krajów nadbałtyckich w Europie Zachodniej w XVI wieku Marian Małowist s. 720-752, 905-906
"Foundations of the Portuguese empire 1415-1580", Bailey W. Diffie, Georges D. Winius, Minneapolis 1977 : [recenzja] Marian Małowist Bailey W. Diffie (aut. dzieła rec.) Georges D. Winius (aut. dzieła rec.) s. 756-758
Dwie nowe prace poświęcone historii niewolnictwa : W. L. Westerman, The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity, Philadelphia 1955; Ch. Verlinden, L'esclavage dans l'Europe medievale, t. I, Peninsule Ibérique - France, Bruges 1955 Iza Bieżuńska-Małowist Marian Małowist s. 767-782
"Studi in onore di Gino Luzzatto" T. I-II, Mediolan 1949-1951 : [recenzja] Marian Małowist s. 834-839