Znaleziono 6 artykułów

Rafał Mańko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Transformacja ustrojowa a ciągłość instytucji prawnych - uwagi teoretyczne Rafał Mańko s. 5-35
Prawo rzymskie jako źródło prawa w Afryce Południowej Rafał Mańko s. 139-162
The Cooperative Member’s Proprietary Right to an Apartment : a Legal Survival of the Period of Actually Existing Socialism in Polish Private Law Rafał Mańko s. 147-176
Sądowe stosowanie "Corpus Iuris Civilis" w Afryce Południowej w świetle wybranych orzeczeń Rafał Mańko s. 149-178
Czy prawo angielskie to tylko "Common Law"? Łukasz Marzec Rafał Mańko (aut. dzieła rec.) s. 223-228
"Subsidiarity and the free movement of goods : two irreconcilable concepts of community law?", Tomasz Tadeusz Koncewicz, Warszawa 2004 : [recenzja] Rafał Mańko Tomasz Tadeusz Koncewicz (aut. dzieła rec.) s. 341-348