Znaleziono 22 artykuły

Zygmunt Mańkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lubelszczyzna w latach II wojny światowej : charakterystyka ogólna, rola historyczna, stan badań i postulaty badawcze Zygmunt Mańkowski s. 9-48
Rola mas plebejskich w Powstaniu Listopadowym 1830 Zygmunt Mańkowski s. 73-106
Z problemów przeobrażeń kulturalnych w okresie PKWN : kultura - oświata - prasa Zygmunt Mańkowski s. 75-102
Położenie ekonomiczne mas plebejskich Warszawy w przededniu i w czasie powstania listopadowego 1830/1831 Zygmunt Mańkowski s. 253-254, 93-118
Uwagi o warszawskiej Gwardii Narodowej w powstaniu listopadowym Zygmunt Mańkowski s. 101-120
Polacy u schyłku II wojny: postawy i przewartościowania Zygmunt Mańkowski s. 137-146
Historiografia polska poświęcona polityce okupanta i ruchowi oporu na ziemiach polskich w latach II wojny światowej Zygmunt Mańkowski s. 153-171
"Między Wisłą a Bugiem 1939 - 1944. Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa", Zygmunt Mańkowski, Lublin 1978 : [recenzja] Albin Koprukowniak Zygmunt Mańkowski (aut. dzieła rec.) s. 158-161
"Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumnetów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej", T. 1-2, red. Czesław Madajczyk, opr. Franciszek Cieślak, Stanisława Lewandowska, Tadeusz Tarnogrodzki, Warszawa 1977 : [recenzja] Zygmunt Mańkowski Franciszek Cieślak (aut. dzieła rec.) Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) Czesław Madajczyk (aut. dzieła rec.) Tadeusz Tarnogrodzki (aut. dzieła rec.) s. 162-165
Regionalizm a historia Zygmunt Mańkowski s. 167-177
Struktura terytorialna, organizacyjna, obsada personalna oraz kryptonimy lubelskiego okręgu Armii Krajowej Ireneusz Caban Zygmunt Mańkowski s. 209-252
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 21 czerwca 1978 r. do 26 czerwca 1980 r. Zygmunt Mańkowski Mieczysław Wieliczko s. 209-216
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 4 kwietnia 1972 r. do 16 maja 1975 roku Zygmunt Mańkowski s. 223-229
"Front młodego pokolenia na Lubelszczyźnie (1933 - 1937)", Stanisław Krzykała, Lublin 1965 : [recenzja] Zygmunt Mańkowski Stanisław Krzykała (aut. dzieła rec.) s. 240-242
Franciszek Bartłomowicz - ,,Grzmot” dowódca Batalionów Chłopskich w Obwodzie Tomaszów Lubelski i jego konflikt z Armią Krajową Zygmunt Mańkowski s. 251-262
"Generalna Gubernia w planach hitlerowskich", Czesław Madajczyk, Warszawa 1961 : [recenzja] Zygmunt Mańkowski Czesław Madajczyk (aut. dzieła rec.) s. 298-303
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 2 kwietnia 1970 do 4 maja 1972 roku Zygmunt Mańkowski Wiesław Śladkowski s. 299-302
"Gorące dni", Pamiętnik partyzancki wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej, Gustaw Alef-Bolkowiak, Warszawa 1962 : [recenzja] Zygmunt Mańkowski Gustaw Alef-Bolkowiak (aut. dzieła rec.) s. 306-309
"Źródła i materiały do dziejów ruchu oporu na Lubelszczyźnie (1939 - 1944)", t. 1, "Gwardia Ludowa i Armia Ludowa na Lubelszczyźnie" (1942 - 1944)", wstęp, opr. Zygmunt Mańkowski, Jan Naumiuk, Lublin 1960 : [recenzja] Tadeusz Mencel Zygmunt Mańkowski (aut. dzieła rec.) Jan Naumiuk (aut. dzieła rec.) s. 317-322
Dr Zygmunt Klukowski Zygmunt Mańkowski s. 333
"Rola nurtu plebejskiego w polskich powstaniach narodowych XVIII i XIX wieku", oprac. E. Halicz przy udziale M. Żychowskiego, Z. Mańkowskego i W. Jakóbczyka, Warszawa 1956 : [recenzja] Janusz Berghauzen Barbara Grochulska Krzysztof Groniowski Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) Zygmunt Mańkowski (aut. dzieła rec.) Marian Żychowski (aut. dzieła rec.) s. 354-361
Pierwsze miesiące okupacji niemieckiej w Kraśniku : październik 1939 - maj 1940 Zygmunt Mańkowski s. 479-492