Znaleziono 8 artykułów

Anna Maciejewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
De Iosephi Macionis vita Anna Maciejewska s. 7-11
Infantibus humanis lallulus Anna Maciejewska s. 13
ΦΙΛΟΝ ΔΩΡΟΝ Anna Maciejewska Joanna Rybowska s. 19-21
Muzyka w komentarzu Oktawiusza Jurewicza do "Dzieł wszystkich" Horacego Anna Maciejewska s. 49-56
Linia melodyczna poezji greckiej i jej związki z akcentem wyrazowym na przykładzie "Hymnu delfickiego" I Anna Maciejewska s. 93-102
Deus nascitur Anna Maciejewska (tłum.) s. 181
Aulos w komedii antycznej Anna Maciejewska s. 181-192
"Anatol Łunaczarski - aksjologiczny wymiar estetyki", Anna Maciejewska, Poznań 1989 : [recenzja] Andrzej Miś Anna Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 290-292