Znaleziono 17 artykułów

Irena Maciejewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sylwetka literacka Adama Pługa Irena Maciejewska s. 17-48
Proza polska lat 1914-1918 wobec wojny światowej Irena Maciejewska s. 39-80
Listopad 1830 r. w literaturze Młodej Polski Irena Maciejewska s. 77-98
"Proza polska lat 1914-1918 wobec wojny światowej", Irena Maciejewska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1981) : [recenzja] Jan Zieliński Irena Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 142
Listy Leopolda Staffa do Ludwika Hellera s. 169-170
"Italia Leopolda Staffa", Irena Maciejewska, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 5 : [recenzja] Hanna Filipkowska Irena Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 180
Listy Leopolda Staffa do drukarni W. L. Anczyca i Spółki s. 203-211
"Leopold Staff. Warszawski okres twórczości", Irena Maciejewska, Warszawa 1973 : [recenzja] Antoni Libera Irena Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 215
"„Przed złotym czasem” : szkice o poezji i pieśni patriotyczno-wojennej lat 1908-1918", Andrzej Romanowski, Kraków 1990 : [recenzja] Irena Maciejewska Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 236-240
"Listy Leopolda Staffa do Drukarni W.L. Anczyca i Spółki", Irena Maciejewska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Irena Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 273
"Pamięci Kazimiery Iłłakowiczówny", Irena Maciejewska, "Twórczość" nr 12 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Irena Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 300
"Listopad 1830 r. w literaturze Młodej Polski", Irena Maciejewska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Irena Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 302
"Henryk Sienkiewicz", Alina Ładyka (Nofer), Warszawa 1965, wydanie 4, rozszerzone, Wiedza Powszechna, s. 410, 2 nlb. + 7 wklejek ilustr. „Profile” : [recenzja] Irena Maciejewska Alina Ładyka (aut. dzieła rec.) s. 321-326
W odpowiedzi na list pani Haliny Ostrowskiej-Grabskiej Irena Maciejewska s. 363-364
Listy Leopolda Staffa do Władysława Orkana s. 583-599
"Proszę o głos", Zygmunt Niedźwiecki, przedmowę napisał Jan Błoński, Kraków 1955, Wydawnictwo Literackie, s. XXVII, 1 nlb., 362, 2 nlb. : [recenzja] Irena Maciejewska Jan Błoński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Niedźwiecki (aut. dzieła rec.) s. 596-601
"Tuzy", Artur Gruszecki, pozsłowie napisał Zbigniew Mitzner, Kraków 1954, Wydawnictwo Literackie, s. 293, 3 nlb. : [recenzja] Irena Maciejewska Artur Gruszecki (aut. dzieła rec.) Zbigniew Mitzner (aut. dzieła rec.) s. 624-628