Znaleziono 38 artykułów

Janusz Maciejewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura okolicznościowa i użytkowa : zamiast wstępu Janusz Maciejewski s. 3-10
Wstęp Janusz Maciejewski s. 3
Specyfika rękopiśmiennego obiegu literatury w XVI-XVIII wieku Janusz Maciejewski s. 3-14
Umysły zniewolone : literatura pod presją Janusz Maciejewski s. 3-4
Kształtowanie się władzy ludowej w powiecie gostynińskim Janusz Maciejewski s. 5-12
Sarmatyzm jako formacja kulturowa : (geneza i główne cechy wyodrębniające) Janusz Maciejewski s. 13-42
Uniwersalność i swoistość polskiego Oświecenia Janusz Maciejewski s. 33-53
[1. Trudno jest odpowiedzieć... : odpowiedź na ankietę] Janusz Maciejewski s. 41-42
Wiek XIX jako formacja kulturowa i dziewiętnastowieczność jako antywartość Janusz Maciejewski s. 73-80
Osiemnastowieczny poprzednik reportażu Janusz Maciejewski s. 73-81
Ludwik Hass Janusz Maciejewski s. 109-113
Norwid a pozytywizm : rekonesans Janusz Maciejewski s. 115-132
Masoneria polska XX wieku : o najnowszej książce Ludwika Hassa rozmawiają Tadeusz Cegielski, Janusz Maciejewski, Janusz Tazbir i Elżbieta Wichrowska Tadeusz Cegielski Janusz Maciejewski Janusz Tazbir Elżbieta Wichrowska s. 125-136
"Folklor środowiskowy. Sposób jego istnienia, cechy wyodrębnijące. / Na przykładzie "folkloru szlacheckiego" XVII i XVIII w. Janusz Maciejewski Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 126
Legenda konfederacji barskiej w literaturze polskiej XIX wieku Janusz Maciejewski s. 129-150
">>Obszary trzecie<< literatury", Janusz Maciejewski, "Teksty" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 139
Pamięci Jana Józefa Lipskiego (1926-1991) Janusz Maciejewski s. 156
"Literatura Ludowa" Janusz Maciejewski s. 168-170
">>Przedburzowcy<<. Z problematyki przełomu między romantyzmem a pozytywizmem", Janusz Maciejewski, Kraków 1971 : [recenzja] Janusz Maciejewski Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 170
"Literatura barska (1767-1772)", Janusz Maciejewski [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 172
Zasady edycji okolicznościowej literatury politycznej XVIII wieku Janusz Maciejewski s. 185-192
Pojęcie formy u Norwida Janusz Maciejewski s. 215-227
"Literatura południa wieku : twórczość lat sześćdziesiątych XIX stulecia wobec romantyzmu i pozytywizmu", pod red. Janusza Maciejewskiego, indeks: Elżbieta Modrzewska-Kotkiewicz, Warszawa 1992 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Modrzewska-Kotkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 223-228
"Norwid a pozytywizm. Rekonesans", Janusz Maciejewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Giełda literacka", Janusz Maciejewski, "Odra" nr 4 (1971) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 234
"Cień margrabiego, czyli o powieściach historycznych Władysława Terleckiego", Janusz Maciejewski, "Odra", T. 12 (1972), nr 7 Alina Kowalczykowa Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 242
Z działalności pracowni IBL s. 267-296
"Uniwersalność i swoistość polskiego Oświecenia", Janusz Maciejewski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 280
Ulotny wiersz okolicznościowy Leszka Kołakowskiego z 1973 roku Janusz Maciejewski s. 283-286
"Oświecenie i sentymentalizm. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów", Roman Kaleta, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, ss. 796 : [recenzja] Janusz Maciejewski Roman Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 288-308
"Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego : 1772-1775", Barbara Wolska, Wrocław 1982 : [recenzja] Janusz Maciejewski Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 294-299
"Pisma wybrane", t. 1-12, Michał Bałucki, wybór i redakcja Tadeusz Drewnowski, Jerzy Skórnicki, Aleksander Żyga, Kraków 1956, Wydawnictwo Literackie : [recenzja] Janusz Maciejewski Michał Bałucki (aut. dzieła rec.) Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Skórnicki (aut. dzieła rec.) Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 298-306
Cenzura w Polsce w latach 1957–1980 i sposoby jej omijania przez pisarzy Janusz Maciejewski s. 327-336
"Literatura konfederacji barskiej", t. 1-4, red. Janusz Maciejewski, Agnieszka Bąbek, Agata Grabowska-Kuniczuk, Jacek Wójcicki, Warszawa 2005-2009 : [recenzja] Krystyna Maksimowicz Jacek Wójcicki Agnieszka Bąbel (aut. dzieła rec.) Agata Grabowska-Kuniczuk (aut. dzieła rec.) Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 375-380
"Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", pod red. Tadeusza Bujnickiego i Janusza Maciejewskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986 : [recenzja] Magdalena Popiel Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 387-394
"Literatura barska (antologia)", wydanie drugie, uzupełnione i zmienione, opracował Janusz Maciejewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 108, ss. C, 400 : [recenzja] Adam Karpiński Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 390-399
"Pracownia Filippiego" i obóz "młodych" Janusz Maciejewski s. 433-467
Posłowie Janusz Maciejewski s. 525-527