Znaleziono 1 artykuł

A. N. Macko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Borba trudjaszczichsja Zapadnoj Biełorussii za socjalnoje i nacjonalnoje oswobożdienie i wossojedinienie s BSSR : dokumenty i materiały", t. II, pod red. A. N. Macko [et al.], Mińsk 1971 : [recenzja] Wiesław Jagodziński A. N. Macko (aut. dzieła rec.) s. 766-768