Znaleziono 18 artykułów

Jerzy Madejski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muszla, biografia słowa, blizna Jerzy Madejski s. 7-13
Autobiografia, traktat, kultura ludowa Jerzy Madejski s. 7-12
Varia (jubileuszowe) Jerzy Madejski s. 7-12
Autobiografia : gatunek – Dyskurs – Praktyka Jerzy Madejski s. 7-11
Kanon i „przepisywanie” literatury : sytuacja diarystyki : uwagi wstępne Jerzy Madejski s. 11-20
Sprzeciw historii? [odpowiedź na ankietę] Jerzy Madejski s. 43-48
Historia, krytyka, konferansjerka Jerzy Madejski s. 85-90
    Zacytuj
  • Udostępnij
Poetyka trzecia Jerzy Madejski s. 97-106
Auto Małgorzata Czermińska Inga Iwasiów Dorota Kołodziejczyk Jerzy Madejski s. 125-132
Kwadrat, koło, trójkąt Jerzy Madejski Aleksandra Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 163-168
Misio siedział i płakał Jerzy Madejski s. 174-179
Autobiografia i apologia Jerzy Madejski s. 205-216
"Od Szczecina do... października : studia o literaturze polskiej lat pięćdziesiątych", Jerzy Smulski, Toruń 2002 : [recenzja] Jerzy Madejski Jerzy Smulski (aut. dzieła rec.) s. 233-239
"Rozgrywanie światów : formy perswazji w kulturze współczesnej", pod red. Ingi Iwasiów i Jerzego Madejskiego, wydanie I, Szczecin 1994 : [recenzja] Zbigniew Kloch Inga Iwasiów (aut. dzieła rec.) Jerzy Madejski (aut. dzieła rec.) s. 238-243
Adam Zagajewski i nihilizm Jerzy Madejski s. 243-251
Uwagi na marginesie artykułu Kordiana Bakuły "Literatura i kultura w podstawie programowej języka polskiego z 2009 roku" Jerzy Madejski s. 248-253
"Konstanty Troczyński - człowiek i doktryna : zbiór rozpraw", Stanisław Dąbrowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 [recenzja] Jerzy Madejski Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 347-353
"Kilka myśli co nie nowe", Jan Błoński, Kraków 1985 : [recenzja] Jerzy Madejski Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 387-394