Znaleziono 4 artykuły

Artur Magnuszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zdolność upadłościowa spółki prawa cywilnego Artur Magnuszewski s. 10-15
Z problematyki tzw. prawa umów w znowelizowanym kodeksie cywilnym (art. 384-385 k.c.) Artur Magnuszewski s. 17-22
"Handlist of scientific instrument-makers. Trade cataologues 1600-1914", R. G. W. Anderson, J. Burnett, B. Gee, Edinburgh 1990 : [recenzja] Artur Magnuszewski Gee B. (aut. dzieła rec.) J. Burnett (aut. dzieła rec.) Anderson R. G. W. (aut. dzieła rec.) s. 119-120
"Compass: A story of Exploration and Innovation", A. Gurney, New York 2004 : [recenzja] Artur Magnuszewski A. Gurney (aut. dzieła rec.) s. 288-291