Znaleziono 3 artykuły

Witold Maisel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Prawo Starochełmińskie 1584 (1394)", red. Witold Maisel, Zbigniew Zdrójkowski, przekł. Andrzej Bzdęga, Alicja Gaca, Toruń 1985 : [recenzja] Jacek Sobczak Andrzej Bzdęga (aut. dzieła rec.) Alicja Gaca (aut. dzieła rec.) Witold Maisel (aut. dzieła rec.) Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Archeologia prawna Polski", Witold Maisel, Warszawa-Poznań 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Witold Maisel (aut. dzieła rec.) s. 397-398
"Przywilej chełmiński 1233 i 1251", Krystyna Zielińska-Melkowska, pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego, przekł. Witold Wróblewski, Toruń 1986; "Prawo starochełmińskie 1584 (1394)", pod red. Witolda Maisla i Zbigniewa Zdrójkowskiego, przekł. Andrzej Bzdęga i Alicja Gaca, Toruń 1985 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Andrzej Bzdęga (aut. dzieła rec.) Alicja Gaca (aut. dzieła rec.) Witold Maisel (aut. dzieła rec.) Witold Wróblewski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Zielińska-Melkowska (aut. dzieła rec.) s. 818-820