Znaleziono 5 artykułów

Magdalena Majchrzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedsiębiorstwa świadczące usługi biznesowe w fazie recesji cyklu koniunkturalnego Magdalena Majchrzak s. 43-51
Nowoczesne usługi biznesowe a konkurencyjność regionów Magdalena Majchrzak s. 196-207
Formy partnerstwa publiczno-prywatnego a realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce Magdalena Majchrzak s. 208-219
Partnerstwo publiczno-prywatne jako determinanta konkurencyjności regionu Magdalena Majchrzak s. 229-242
Rola i funkcje usług biznesowych w gospodarce narodowej Magdalena Majchrzak s. 419-430