Znaleziono 19 artykułów

Andrzej Majdowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przekształcenia przestrzenne kościoła p.w. św. Aleksandra w Warszawie Andrzej Majdowski s. 22-35
Przekształcenia przestrzenne kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej od schyłku XVIII do pierwszej ćwierci XX wieku Andrzej Majdowski s. 37-50
Z dziejów budowy kościoła p.w. św. Stanisława w parafii śś. Stanisława i Wawrzyńca na Woli Andrzej Majdowski s. 57-65
Jeszcze o początkach bitumicznych pokryć dachowych w Królestwie Polskim Andrzej Majdowski s. 86-87
"Ze studiów nad architekturą sakralną w Królestwie Polskim", Andrzej Majdowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Tadeusz Polak Andrzej Majdowski (aut. dzieła rec.) s. 113
Rola inżyniera budownictwa lądowego w dziedzinie ochrony budowli zabytkowych : seminarium Zakładu Architektury i Ochrony Budowli Zabytkowych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w dniu 14 grudnia 1994 roku Andrzej Majdowski s. 114-115
Dokumentacja wzornikowa zabudowań plebańskich w Królestwie Polskim Andrzej Majdowski s. 132-147
Dokumentacja prac konserwatorskich Józefa Piusa Dziekońskiego (1844-1927) w zakresie architektury sakralnej : w 150-lecie urodzin architekta Andrzej Majdowski s. 145-157
"Vilniaus sv. Onos baznycia. Vilniaus katedros rekonstrukcija 1782-1801 metais", Vladas Drema, Wilno 1991 : [recenzja] Andrzej Majdowski Vladas Drema (aut. dzieła rec.) s. 200-202
O znakach drogowych w Królestwie Polskim Andrzej Majdowski s. 211-214
Zastosowanie metod iniekcyjnych w praktyce budowlano-konserwatorskiej Andrzej Majdowski s. 237-242
Stan badań nad twórczością Józefa Dziekońskiego w zakresie architektury sakralnej : w 150-lecie urodzin architekta Andrzej Majdowski s. 250-266
Jeszcze jeden nieznany wzornik Gołońskiego : projekty typowe domów dróżniczych w Królestwie Polskim Andrzej Majdowski s. 270-271
Przekształcenia przestrzenne kościoła w Powsinie k. Warszawy od XVIII do XX stulecia Andrzej Majdowski s. 296-323
Kilka słów o ewidencji zabytków architektury Andrzej Majdowski s. 297-298
Projekt typowy szkół elementarnych z 1808 roku Andrzej Majdowski s. 299-305
Z dziejów budowy kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Mokotowie Andrzej Majdowski s. 305-313
Projekt typowy ogrodów przy koszarach drogowych w Królestwie Polskim Andrzej Majdowski s. 363-366
O początkach bitumicznych pokryć dachowych w Królestwie Polskim Andrzej Majdowski s. 376-378