Znaleziono 35 artykułów

Piotr Majer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza i pierwsza dekada działalnosci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Piotr Majer s. 7-30
    Zacytuj
  • Udostępnij
Błąd co do jedności lub nierozerwalności małżeństwa : na marginesie dyskusji na temat interpretacji kan. 1099 Kodeksu Prawa Kanonicznego Piotr Majer s. 39-75
Milicyjna agentura 1944-1957 Piotr Majer s. 47-68
Ślub na pokładzie statku lub samolotu : problem kanonicznej formy zawarcia małżeństwa Piotr Majer s. 71-86
Normy prawno-liturgiczne o przyjmowaniu Komunii św. na rękę Piotr Majer s. 79-93
W obronie prawdy powołania misyjnego : uwagi na temat instrukcji Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów z 25 IV 2001 r. o wyjazdach i pobycie za granicą kapłanów z terenów misyjnych Piotr Majer s. 107-120
Podstępne wprowadzenie w błąd (kan. 1098 KPK) jako wada zgody małżeńskiej Piotr Majer s. 115-147
"Milicja Obywatelska w sysytemie organów władzy PRL : zarys problematyki i źródła", Piotr Majer, Toruń 2003 : [recenzja] Zbigniew Judycki Piotr Majer (aut. dzieła rec.) s. 135-137
"Milicja Obywatelska 1944-1957. Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy", Piotr Majer, Olsztyn 2004 : [recenzja] Wiesław Charczuk Piotr Majer (aut. dzieła rec.) s. 141-147
Uwagi odnośnie do małżeństwa konkordatowego : art. 10 konkordatu z 1993 r. a ustawodawstwo państwowe Piotr Majer s. 145-163
Sprawozdanie z pierwszego roku działalności Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Piotr Majer s. 148-172
"Oblaci polscy we Francji, Belgii i Luksemburgu : 60 lat Wiceprowincji Polskiej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej we Francji, Belgii i Luksemburgu", Agata Judycka, Zbigniew Judycki, Vaudricourt 2006 : [recenzja] Piotr Majer Agata Judycka (aut. dzieła rec.) Zbigniew Judycki (aut. dzieła rec.) s. 149-151
The Significance of the Canonical Form of Marriage Piotr Majer s. 157-174
"Non licet sacerdoti plus semel in die celebrare" - znaczenie normy kan. 905 §1 KPK o jednokrotnym sprawowaniu Eucharystii w ciągu dnia Piotr Majer s. 157-178
Struktura, zadania i prawne podstawy działalności aparatu państwowego II RP do spraw repatriacji, reemigracji i emigracji Piotr Majer s. 165-178
Niestawiennictwo strony pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa Piotr Majer s. 167-190
Konieczność zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez skutków cywilnych : racje uzasadniające taką decyzję Konferencji Episkopatu Polski Piotr Majer s. 169-192
Komisja Specjalna do Walk z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1945-1954) : uwagi o genezie, działalności i ewolucji Piotr Majer s. 179-191
"Prawo i przemoc : z badań nad organami porządku publicznego w dobie najnowszej", [w:] „Res Historica”, z. 11, 2000 : [recenzja] Piotr Majer s. 181-185
Międzynarodowa konferencja naukowa "Korupcja a bezpieczeństwo państwa : od wizji do rzeczywistości", Kętrzyn, 24-25 października 2012 r. Piotr Majer s. 185-186
Jaka Policja : uwagi na marginesie prac and nową ustawą o Policji Piotr Majer s. 195-212
    Zacytuj
  • Udostępnij
Między koniecznością a możliwościami – przekształcenia w resorcie spraw wewnętrznych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce; aspekty organizacyjno-prawne Piotr Majer s. 221-242
Relacje prokuratury z aparatem bezpieczeństwa publicznego w 1951 r. w świetle sprawozdania Prokuratury Generalnej Piotr Majer s. 221-232
Tajemnica przysposobienia a przeszkoda pokrewieństwa: odnotowanie adopcji w księdze ochrzczonych (kan. 877 §3) Piotr Majer s. 223-246
Milicja Robotnicza - nierealizowany wariant wsparcia Milicji Obywatelskiej Piotr Majer s. 227-230
"El Error que determina la voluntad : Can. 1099 del CJC de 1983", Piotr Majer, Pamplona 1997 : [recenzja] Wojciech Góralski Piotr Majer (aut. dzieła rec.) s. 243-249
Geneza i pierwsze dwa lata działalności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Piotr Majer s. 249-259
"Zawarcie małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych (kan. 1071 § 1, 2˚ Kodeksu Prawa Kanonicznego)", Piotr Majer, Kraków 2009 : [recenzja] Andrzej Pastwa Piotr Majer (aut. dzieła rec.) s. 257-271
"El error que determina la voluntad. Can. 1099 del CIC de 1983", Piotr Majer, Pamplona 1997 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Piotr Majer (aut. dzieła rec.) s. 293-297
"Organización del gobierno en la Iglesia", Antonio Viana, Pamplona 1997 : [recenzja] Piotr Majer Antonio Viana (aut. dzieła rec.) s. 298-302
"Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico", T. 1-5, obra dirigida y coordinada por A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez Ocaña, Pamplona 1996 : [recenzja] Piotr Majer Angel Marzoa (aut. dzieła rec.) Jorge Miras (aut. dzieła rec.) Rafael Rodríguez Ocaña (aut. dzieła rec.) s. 299-301
Resort spraw wewnętrznych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce (aspekty organizacyjno-prawne) Piotr Majer s. 329-351
Rozeznanie oceniające Piotr Majer s. 403-425
"Milicja Obywatelska 1944–1957. Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy", Piotr Majer, Olsztyn 2004 : [recenzja] Wiesław Charczuk Piotr Majer (aut. dzieła rec.) s. 426-427
Polscy duchowni w obozach zagłady ZSRR w latach II wojny światowej Piotr Majer s. 487-494