Znaleziono 5 artykułów

Agnieszka Majewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie rynku opcji do badania nastroju inwestorów Agnieszka Majewska s. 9-17
A comparison of k-means and fuzzy c-means clustering methods for a sample of gulf cooperation council stock markets Salam Al-Augby Agnieszka Majewska Sebastian Majewski Kesra Nermend s. 19-36
Ustalanie ceny wykonania w programach opcji menedżerskich : praktyka spółek notowanych na GPW w Warszawie Agnieszka Majewska s. 131-140
Porównanie metod szacowania zmienności cen walorów bazowych opcji Agnieszka Majewska s. 149-164
Statystyczna analiza giełdowego rynku instrumentów pochodnych na świecie w latach 2006-2009 Agnieszka Majewska s. 239-249