Znaleziono 16 artykułów

Józef Majewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jan obudzić śpiącego olbrzyma? : pytanie o świeckich w Kościele Józef Majewski s. 5-15
Ecclesia "in" et "ex" ecclesiis : teologiczna debata między Walterem Kasperem i Josephem Ratzingerem o relację między Kościołem powszechnym i Kościołem lokalnym Józef Majewski s. 31-44
Maryja "wcieleniem" macierzyństwa Boga Ojca Józef Majewski s. 77-95
Cierpienie Boga a zło Dariusz Łukasiewicz Józef Majewski (aut. dzieła rec.) Thomas G. Weinandy (aut. dzieła rec.) s. 113-127
"Religia, media, mitologia", Józef Majewski, Gdańsk 2010 : [recenzja] Artur Jabłoński Józef Majewski (aut. dzieła rec.) s. 211-214
"Leksykon wielkich teologów XX Józef Kulisz Józef Majewski (aut. dzieła rec.) Jarosław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 229-231
Mariologia symboliczna w perspektywie teologiczno-feministycznej Józef Majewski s. 233-255
Mariologia Ewangelii Marka w świetle współczesnej biblistyki Józef Majewski s. 235-267
Spór o mariologię w Ewangelii Marka : odpowiedź na polemikę Krzysztofa Mielcarka Józef Majewski s. 239-250
Jaka Maryja dla polskich kobiet dzisiaj? Elżbieta Adamiak Józefa Hennelowa Ewa Jaruzelska Janusz Kumala Józef Majewski Monika Waluś s. 247-274
Symboliczna reinterpretacja dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi Józef Majewski s. 277-289
Summa mariologii nowotestamentowej Józef Majewski Bertrand Buby (aut. dzieła rec.) s. 277-284
Mariologia wobec antropologicznych wyzwań współczesności Józef Majewski s. 311-336
Maryja wzorem nowego człowieka : ku symbolicznej reinterpretacji teologicznych orzeczeń o Maryi Józef Majewski s. 313-346
Tajemnica dwóch poczęć Józef Majewski Jacek Bolewski (aut. dzieła rec.) s. 375-386
Trynitarna struktura "piątego dogmatu maryjnego" : rozważania na marginesie lektury książki M. Miravalle'a "Mary - Coredemprìx, Mediatrix, Advocate" Józef Majewski s. 419-435