Znaleziono 11 artykułów

Piotr Maciej Majewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mniejszość niemiecka w Czechosłowacji 1918-1938 : szkic statystyczny Piotr Maciej Majewski s. 29-58
Kolaboracja, której nie było... : problem postaw społeczeństwa polskiego w warunkach niemieckiej okupacji 1939-1945 Piotr Maciej Majewski s. 59-71
Pierwszy krok ku Europie po Hitlerze : idea czechosłowacka po Monachium Piotr Maciej Majewski s. 65-80
Dyplomacja brytyjska wobec przyszłości Sudetów i planów wysiedlenia mniejszości niemieckiej z Czechosłowacji, 1939-1942 Piotr Maciej Majewski s. 65-86
"Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej. Institut für Deutsche Ostarbeit. Kraków 1940-1945", Anetta Rybicka, Warszawa 2002 : [recenzja] Piotr Maciej Majewski Anetta Rybicka (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"Tomasz G. Masaryk", Janusz Gruchała, Wrocław 1996 : [recenzja] Piotr Maciej Majewski Janusz Gruchała (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"Edvard Beneš i kwestia niemiecka w Czechach", Piotr M. Majewski, Warszawa 2001 : [recenzja] Marek Kazimierz Kamiński Piotr Maciej Majewski (aut. dzieła rec.) s. 193-198
Edvard Beneš wobec problemu mniejszości niemieckiej w Czechosłowacji Piotr Maciej Majewski s. 201-205
"Zbudować Warszawę piękną. O nowy krajoraz stolicy (1944-1956)", Jerzy Kochanowski, Piotr Majewski, Tomasz Markiewicz, Konrad Rokicki, Warszawa 2003 : [recenzja] Błażej Brzostek Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) Piotr Maciej Majewski (aut. dzieła rec.) Tomasz Markiewicz (aut. dzieła rec.) Konrad Rokicki (aut. dzieła rec.) s. 210-214
[List do redakcji "Dziejów Najnowszych"] Marek Kazimierz Kamiński Piotr Maciej Majewski Ewa Orlof s. 255
Stosunki pomiędzy państwem i Kościołem w przedwojennej Czechosłowacji Piotr Maciej Majewski s. 459-485, 594