Znaleziono 6 artykułów

P. Makarowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dęby, gm. Dobre, woj. włocławskie, St. 10, AZP 46-43/146 Janusz Czebreszuk P. Makarowicz s. 12
Dęby, gm. Dobre, woj. włocławskie, St. 29A, AZP 46-43/165 Janusz Czebreszuk P. Makarowicz s. 13
Szczuczyn, st. 5, gm. Szamotuły, woj. poznańskie, AZP 47-24/54 P. Makarowicz R. Pietrzak A. Prinke D. Prinke s. 21-22
Smarglin, gm. Dobre, woj. włocławskie, st. 22 J. Czebreszuk P. Makarowicz s. 24
Smarglin, gm. Dobre, woj. włocławskie, st. 53 J. Czebreszuk P. Makarowicz s. 24
Opatowice, gm. Radziejów, woj. włocławskie. Stanowisko 3 Aleksander Kośko P. Makarowicz s. 30