Znaleziono 1 artykuł

M. Makowiecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Smarglin, st. 22, gm. Dobre, woj. włocławskie M. Ignaczak M. Makowiecka M. Szmyt s. 52