Znaleziono 9 artykułów

Tadeusz Makowiecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Młodzieńcze poglądy Norwida na sztukę Tadeusz Makowiecki s. 24-85
Norwid a rok 1848 Tadeusz Makowiecki s. 71-92
Norwidiana 1925-1929 Wacław Borowy Władysław Dobrowolski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Falkowski (aut. dzieła rec.) Wilam Horzyca (aut. dzieła rec.) Cezary Jellenta (aut. dzieła rec.) Tadeusz Makowiecki (aut. dzieła rec.) Jan Piechocki (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 170-185
"Tylmanowskie plany rozbudowy katedry warszawskiej", Tadeusz Makowiecki, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Tadeusz Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Poeta-malarz. Studium o Stanisławie Wyspiańskim", Tadeusz Makowiecki, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 290, 2 nlb. + 5 wklejek ilustr. : [recenzja] Hanna Filipkowska Tadeusz Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 338-342
Leon Śliwiński Tadeusz Makowiecki s. 387-390
Wspomnienie o K. W. Zawodzińskim Tadeusz Makowiecki s. 434-439
Norwid wobec powstania styczniowego Tadeusz Makowiecki s. 564-581
Listy Cyprjana Norwida z roku 1863 Tadeusz Makowiecki s. 680-724